آقای برد رافنسپرجر، عضو جمهوریخواه که در سمت سکرتری ایالت جورجیا می باشد امروز در تاریخ یازدهم نوامبر، دستور به شمارش مجدد دستی آرای ریاست جمهوری داده است و تمامی ۱۵۹ کانتی این ایالت مجبور به شمارش آرا به صورت دستی هستند و حسابرسی و نظارت شدید برروی شمارش این آرا جزء دستورالعمل های این دستور می باشد.

تا روز چهارشنبه یازدهم نوامبر ۲۰۲۰ نماینده منتخب جناح دمکرات با اختلاف بسیار کم ۱۴ هزار رای در مجموع ۵ میلیون رای این ایالت پیش افتاده است. اگر آقای بایدن به عنوان برنده این شمارش مجدد اعلام شود، برای اولین بار از سال ۱۹۹۲ می باشد که یک کاندیدای دمکرات به عنوان برنده آرای الکتورال این ایالت انتخاب می‌شود.

آقای رافنسپرجر، که یکی از طرفداران آقای ترامپ می‌باشد، به خاطر مدیریت ضعیفش به سرعت مورد انتقاد طرفداران آقای ترامپ قرار گرقته است، درصورتی‌که هنوز هیچگونه مدرک محکمه پسندی که نشان دهنده تقلت در انتخابات باشد ارایه نگردیده است.

روز دوشتبه گذشته، دو عضو جمهوری خواه سنا، آقای دیوید پرتو و خانم کلی لوفلر خواهان استعفای آقای برد رافنسپرجر، به خاطر عملکرد ضعیفش، شده‌اند.