درحالیکه مردم آمریکا منتظر انجام واکسیناسیون ملی هستند، همچنان ویروس کرونا یکه تازی میکند و آمار و ارقام انتشار ویروس روز به روز رو به بالا رفتن می‌باشد. و این امر زندگی بسیاری از مردم آمریکا را تحت تاثیر قرارداده و هزینه های فراوانی به آنها تحمیل کرده است.

از این رو رئیس جمهور منتخت آقای بایدن را مجبور به تهیه و پشنهاد بسته حمایتی ۱.۹ تریلیون دلاری کرده است، در صورتیکه هنوز پست ریاست جمهوری را کاملا تحویل نگرفته است. در این بسته کمک ۱۴۰۰ دلاری به اعضای خانواده و کمک ۴۴۰ میلیارد دلاری به شرکتها و بیزینسهای کوچک و همچنین کمک ۲۰ میلیارد دلاری برای انجام سریعتر واکسیناسیون در نظر گرفته شده است.

از یک طرف شرکتهای بورسی هم چشم به این کمک هزینه های دولتی دوخته اند تا بتوانند بر مشکلات نقدینگی خود غلبه کنند و از طرف دیگر امیدوار هستند تا با بالا رقتن قدرت خرید مردم از محل کمکهای دولتی میزان فروش محصولات بالا رود.

حال باید دید اثرات تورمی این تزریق پول در اقتصاد آمریکا، در چه زمانی به بالاترین حد خود میرسد و آیا با شکست این برنامه های دولتی، اقتصاد آمریکا وارد مرحله جدیدی از رکود تورمی خواهد شد یا خیر؟ و آیا فدرال رزرو تصمیم به کاهش و نگه داشتن نرخ بهره در صفر درصد خواهد داشت و یا باید شاهد تدبیری دیگر برای کنترل این اوضاع از طرف سیاست گذاران باشیم؟