یکی از پیچیده ترین بازارهای کالا در چند ماه گذشته بازار نفت بوده که دچار سردرگمی شده و همانند کلافی پیچیده  شده است و در ماههای گذشته اما و اگر های زیادی به خود دیده است. بازاری که تقریبا تحت تاثیر تمام متغییرهای اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی شده است! بعد از سقوط تاریخی قیمت نفت در ماه آوریل برای قراردادهای معاملات آتی تحویل در ماه می که قیمت بی سابقه منفی ۳۷ دلار برای هر بشکه را به خود دید، حال با روندی رو به رشد اما نا اطمینان در ۳ ماه گذشته از قیمت ۱۲ دلار برای هر بشکه در اواخر ماه آوریل به قیمت ۴۵ دلار در اواسط ماه آگوست رسیده است اما در مقایسه با سال گذشته در ماه آگوست همچنان افت قیمتی ۲۵ درصدی را به خود می‌بیند که حکایت از تاثیر ویروس کرونا بر تقاضای این کالا به علت افت جهانی تولید و کاهش ظرفیت تولیدی کارخانجات دارد و همچنین مازاد عرضه نفت و رقابت قیمتی تولید کنندگان برای گرفتن سهم بیشتر از بازار و گمانه زنی ها جهت استفاده از سوختهای جایگزین، کاهش جهانی مصرف بنزین، تعطیلی صنعت گردشگری و توریسم و نااطمینانی از اوضاع خاورمیانه، تنشهای سیاسی و اقتصادی آمریکا و چین، همه و همه، دست به دست هم داده اند تا افت قیمتی نفت را در بازارهای جهانی شاهد باشیم. اما این پیش بینی وجود دارد تا با دستیابی به واکسن ویروس کرونا و راه اندازی مجدد کارخانجات و صنایع وابسته شاهد رشد قیمت نفت و برگشتن به کانال ۷۰ الی ۸۰ دلاری برای نفت باشیم تا صنایع مرتبط به این کالای حیاتی جانی دوباره گرفته و با ایجاد رونق اقتصادی، چرخ تولید به حرکت در آید و صنعتی پویا را برای این کالای استراتژیک شاهد باشیم.